Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
LatviešuРусскийEnglish
Uzņēmums

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

SIA "Lielzeltiņi", reģ. Nr. 40003205232, aicina uz sabiedrisko apspriešanu par A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

SIA "Lielzeltiņi" ir iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības turpināšanai (atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai), kas 20.03.2014. pieņemts Jelgavas Reģionālajā Vides pārvaldē.

Uzņēmuma darbība notiek SIA "Lielzeltiņi" uz uzņēmumam piederošas zemes Mazzeltiņi, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas novadā

Piesārņojošās darbības veids:

A kategorija (saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" 1.pielikuma 6.daļas: 6.6.a punktamfermas intensīvai mājputnu audzēšanai, kurās var audzēt vairāk nekā 40 000 mājputnu).

2014.gada 9.aprīlī plkst.17.00 SIA ”Lielzeltiņi” konferenču zālē „Mazzeltiņos”, „Janeikās”, Bauskas novadā tiks organizēta sabiedriskā apspriešana par A kategorijas piesārņojošo darbību.

Līdz 2014.gada 9.aprīlim var iepazīties ar informāciju A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai: Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā; Ceraukstes pagasta padomē, SIA”Lielzeltiņi” birojā.

Priekšlikumus un ieteikumus rakstveidā var iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, vai SIA "Lielzeltiņi", "Mazzeltiņi", Janeikas, Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, līdz 2014.gada 17.aprīlim

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

 
Copyright 2011 © SIA Lielzeltini
Mājas lapu izstrāde: www.violetheads.lv